O firmie

Firma AJM Sp. z o. o., powstała w 2000 roku pod nazwą AJM Alarmy, Sieci Teletechniczne w roku 2006 zmieniła statut prawny na AJM Sp. z o.o.

Od końca lat 90 ubiegłego wieku firma zajmuje się działalnością w szeroko pojętej branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej i elektrycznej, w szczególności w zakresie systemów zabezpieczeń, sieci teletechnicznych, automatyki przemysłowej, równolegle rozwijając swoją działalność jako główny wykonawca w procesie budowlanym, realizujący kompleksowe inwestycje zarówno dla zamawiających rynku prywatnego jak i publicznego w tym dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

Jako wykonawca projektów budowlanych projektujemy, budujemy, serwisujemy i konserwujemy instalacje m.in. w zakresie: elektrycznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, linii energetycznych SN i NN, instalacji teletechnicznych, instalacji telekomunikacyjnych, sieci światłowodowych, automatyki przemysłowej, systemów BMS, wykonujemy pomiary i audyty w/w sieci. Przygotowujemy cały proces formalny, projektujemy i budujemy farmy fotowoltaiczne.

W chwili obecnej AJM Sp. z o. o. dysponuje zorganizowanym pionem ochrony informacji niejawnych oraz kancelarią tajną krajową i międzynarodową, co umożliwia podejmowanie zleceń wymagających pracy z dokumentami objętymi ochroną informacji niejawnych. Firma posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochronny osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, koncesję MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli POUFNE oraz NATO i EU CONFIDENTIAL. Spółka jest autoryzowanym partnerem wielu światowych producentów i dostawców technologii i urządzeń.

Pracownicy naszego zespołu posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE, a także NATO i EU CONFIDENTIAL wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aktualny SEP, licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, ukończone kursy z zakresu projektowania i instalowania systemów alarmowych SA-4. Kierownicy posiadają uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe w danej branży.

Bądź na bieżąco z naszymi

nowościami i ofertami